ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 11

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΠΟ ΛΑΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 11

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ