ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 10

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΚΑΘΡΠΕΤΗ ΚΑΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 10

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ