ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 7

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 7

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ