ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 6

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΚΑΡΕΠΤΗ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 6

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ