ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 12

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 12

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ