ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 9

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 9

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ