ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 6

ΣΥΝΔΙΑΜΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΦΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 6

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ