ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 3

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 3

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ