ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 1

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΠΟ ΛΑΚΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 1

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ