ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΟ ΑΠΟ MDF ΛΑΚΑ ΜΑΤ ΛΕΥΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ